Badboken

Badboken

Barnboken kan på ett roligt sätt förmedla viktig information till simskolebarn och deras föräldrar.

Badboken ger lust att gå på simskolan och tipsar om vad man ska tänka på för att alla ska trivas i simhallen.

Badboken kan hjälpa till att göra simhallen säkrare och miljön i hallen bättre.  När alla är noga med att tvätta sig så förbättras även utemiljön i och med att kloranvändningen kan minskas.

Badboken är en smart informationsbärare som ger mervärde.

Idé, textförfattande och illustration: Catrina Norman Tengroth

Boken är utvecklad tillsammans med Gustavsbergsbadets personal.  Maj 2016


Copyright @ All Rights Reserved